Studiestöd/Lärcentrum

Om du behöver hjälp med dina studier kan du kontakta personalen på Lärcentrum.

Vi erbjuder olika typer av stöd. Det kan vara ämnesstöd i matematik, engelska och svenska eller hjälp med att organisera och planera skolarbetet. Enklast när du oss via e-post eller telefon. Du kan också prata med din mentor, undervisande lärare, studievägledare, kurator eller skolsköterska. Lärcentrum finns i L-korridoren.

Det är vi som jobbar på Lärcentrum

Annette Modin

  • Specialpedagog på El- och energiprogrammet, Estetiska programmet, Humanistiska programmet och Löpargymnasiet
  • annette.modin@rudbeck.se
  • 073-915 18 82
  • Arbetsrum: L022

Emmy Edwall

Margareta Nordin

Ove Engström

Saqib Rafiq

Veronica Berggren

Viktoria Blomgren