Till nyhetslistningen

Inbjudan till föräldramöte den 12 september

Nyheter

Du som är vårdnadshavare till elev i årskurs 1 är välkommen till Rudbeck tisdagen den 12 september.

Vi börjar kvällen i aulan där skolledningen informerar. Därefter är det träff med respektive mentor. Se anslag i entrén för lokal.

Klockan 18:00 är det information i aulan för föräldrar till elever på:

Estetiska programmet
Humanistiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet inkl musik
Samhällsvetenskapsprogrammet inkl musik

Klockan 18:45 är det information i aulan för föräldrar till elever på:

Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Löpargymnasiet
Teknikprogrammet

Varmt välkommen!