Till nyhetslistningen

Välkommen till ett informationsmöte om vår gymnasieingenjörsutbildning

Nyheter

Tisdagen den 9 maj klockan 17:30 välkomnar vi dig som är intresserad av vår eftergymnasiala påbyggnadsutbildning TE4.

Från och med hösten 2016 bedriver Rudbeck den ettåriga påbyggnadsutbildningen som leder till en gymnasieingenjörsexamen. Du som i år läser i årskurs 3 på Teknikprogrammet kan söka utbildningen. Även du som tagit examen från Teknikprogrammet åren 2014-2016 har möjlighet att ansöka.

På informationsmötet den 9 maj bjuder vi in elever och föräldrar och ni kommer att få träffa nuvarande elever på utbildningen, lärare, studievägledare och rektor.

Om du har frågor får du gärna kontakta lärare Åke Eriksson, e-post: ake.eriksson@rudbeck.se, eller rektor Marie Anderzén, e-post: marie.anderzen@rudbeck.se.

Varmt välkommen!

(Bild: Designed by Freepik)