Till nyhetslistningen

Till alla elever i årskurs 1

Övrigt

Varmt välkommen till Rudbeck!

Måndagen den 21 augusti är det skolstart för dig som ska börja i årskurs 1 här på Rudbeck.

Start klockan 9
Teknikprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet inkl. musikelever
Humanistiska programmet

Start klockan 10
Introduktionsprogrammet
Ekonomiprogrammet
El- och Energiprogrammet

Start klockan 11
Naturvetenskapsprogrammet inkl. musikelever
Estetiska programmet
Löpargymnasiet
AST-elever (dagen slutar kl 14.00)

I entréhallarna finns listor för de olika programmen där det framgår vilken mentorsgrupp du tillhör och till vilket klassrum du ska gå. Var gärna här i god tid!