Till nyhetslistningen

Till alla elever i årskurs 2 och 3

Nyheter

Välkommen tillbaka efter sommarlovet!

Höstterminen börjar med upprop tisdagen den 22 augusti 2017.

Årskurs 2: träff med mentorsgruppen klockan 12, därefter föreläsning i aulan klockan 12:45-14:00
Årskurs 3: träff med mentorsgruppen klockan 13:45, därefter föreläsning i aulan klockan 14:30-15:45

I entréhallarna kommer det att finnas anslag vilken sal din mentorsgrupp ska träffas i. I aulan möter du sedan föreläsaren Leo Razzak.

Under vecka 33 kan du se ditt preliminära schema i Schoolsoft. Observera att schemat kan komma att ändras fram till skolstart.
Lunch serveras från och med onsdag den 23 augusti.