Skolledning

Anders Unosson

Anneli Malmberg Hedlund

Janne Kibal

Karin Schmidt Bohgard

Linda Dunger

Marie Anderzén

Ola Lagerström

Staffan Bjuhr

  • Rektor på Estetiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet
  • staffan.bjuhr@rudbeck.se
  • 08-579 218 07
  • Föräldraledig måndagar och onsdagar