Te4_webb

TE4, Gymnasieingenjör

Är du intresserad av att arbeta med teknik? Är du sugen att börja jobba direkt efter avslutade gymnasiestudier på Teknikprogrammet? Eller vill du förbereda dig inför kommande studier på högskola och universitet? Då kanske Gymnasieingenjör är någonting för dig!

Under påbyggnadsutbildningen får du minst 10 veckors arbetsplatsförlagt lärande och du avslutar året med att göra ett examensarbete. Efter avslutade studier får du en Gymnasieingenjörsexamen. Efterfrågan är stor på gymnasieingenjörer, så det finns goda chanser för dig att få jobb direkt.

Utbildningen sker i nära samarbete mellan skolan och näringslivet. Du får möjlighet att utveckla ingenjörsmässiga färdigheter med hjälp av den internationellt erkända CDIO-modellen (Concieve, Design, Implement, Operate). Ett lokalt programråd är kopplat till utbildningen. Programrådet ser till att alla kurser stämmer väl överens med näringslivets behov och att utbildningen leder till anställningsbarhet.

När du läser TE4 har du stora möjligheter att få jobb direkt efter avslutade studier. Det finns tre möjliga utgångar:

 • Systemadministratör
 • Nätverkstekniker
 • Datasamordning support helpdesk

TE4 ger dig också kunskaper som gör det lättare att klara en högskole- eller civilingenjörsutbildning om du i framtiden väljer att studera vidare.

Kurser på TE4

   • Gymnasieingenjören i praktiken, 200 p
   • Examensarbete, 100 p
   • Informationsteknisk arkitektur, 100 p
   • Entreprenörskap och företagande, 100 p
   • Administration av nätverks- och serverutrustning, 100 p
   • Nätverksadministration, 100 p
   • Teknik – specialisering, 100 p
   • Datasamordning och support, 100 p

De tre översta kurserna är bestämda av Skolverket och ingår på det tekniska fjärde året oavsett vilken skola du går på. De övriga fem kurserna är specifikt utvalda av Rudbeck för att skapa vår profil på TE4.

Riksintag

Du är välkommen att söka till vårt fjärde tekniska år oavsett var i landet du bor. Om du kommer från annan ort, så finns det möjlighet att bo på vårt elevhem mot en månadsavgift.

Ansökan

Utbildningen är sökbar för dig som går på Teknikprogrammet årskurs 3 eller för dig som tidigare har tagit studenten från Teknikprogrammet. Du får vara max 21 år när du ansöker. Du ansöker via Gymnasieantagningen Stockholms Län.

Efterfrågan på gymnasieingenjörer är
riktigt stor. Pluggar du på TE4 har du
stor chans att få jobb direkt!

Åke Eriksson

Lärare och projektledare på TE4

Samarbets-

partners

Elevteam

Marie Anderzén

Åke Eriksson

Åsa Larsson

 • Studie- och yrkesvägledare på Teknikprogrammet och TE4-gymnasieingenjör
 • asa.larsson@rudbeck.se
 • 08-579 228 58
 • 073-915 28 58