Benämning av våra särskilda varianter vid ansökan

Vill du också kombinera musik med gymnasiestudier på Naturvetenskapsprogrammet eller Samhällsvetenskapsprogrammet. Då är någon av våra fem särskilda varianter ditt val! Här nedan förtydligar vi hur våra särskilda varianter benämns på Gymnasieantagningens sida.

Naturvetenskapsprogrammet inriktning Naturvetenskap och samhälle, särskild variant musik

Du ansöker till programmet: Naturvetenskapsprogrammet NANASVE Naturvetenskap och samhälle, särskild variant inom det estetiska området

Naturvetenskapsprogrammet inriktning Naturvetenskap, särskild variant musik

Du ansöker till programmet: Naturvetenskapsprogrammet NAMUSVE Särskild variant inom det estetiska området, musik

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Beteendevetenskap, särskild variant musik

Du ansöker till programmet: Samhällsvetenskapsprogrammet SABETVE Beteendevetenskap, särskild variant inom det estetiska området

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Medier, information och kommunikation, särskild variant musik

Du ansöker till programmet: Samhällsvetenskapsprogrammet SAMEDVE Medier, information och kommunikation, särskild variant inom det estetiska området

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Samhällsvetenskap, särskild variant musik

Du ansöker till programmet: Samhällsvetenskapsprogrammet SASAMVE Samhällsvetenskap, särskild variant inom det estetiska området