Välkommen till biblioteket!

Rudbecks bibliotek hittar du i E-korridoren mittemot rektorsexpeditionen. I biblioteket finns böcker, dagstidningar och tidskrifter. På bibliotekets kopiator kan du kopiera gratis och också scanna material till din iPad. Rudbecks bibliotek vänder sig både till elever och personal på skolan.

När du ska låna böcker behöver du Sollentuna kommuns bibliotekskort. Har du inget sedan tidigare tar du med dig legitimation och kommer in till oss så fixar vi det.

På biblioteket finns det datorer för informationssökning till skolarbetet. Via databaser kan du söka information i uppslagsverk, artikeldatabaser och ämnesdatabaser.

I biblioteket finns både enskilda studieplatser och grupparbetsplatser. Det är inte tillåtet att äta och dricka i biblioteket. Om du vill umgås, prata och fika är cafeterian är en bättre plats. I biblioteket är det viktigt med studiero.

Vi som är bibliotekarier heter Lena och Rita och vi söker mycket information i litteratur, databaser och på webben. Av oss kan du få handledning i din informationssökning. Vi hjälper dig gärna!