Välkommen till biblioteket!

Biblioteket ligger centralt i skolan i E-korridoren mittemot rektorsexpeditionen.

I biblioteket finns studieplatser och plats för grupparbeten. Här finns böcker, dagstidningar, tidskrifter, kopiator och datorer för informationssökning. I biblioteket är det viktigt med studiero – om  du vill umgås, prata och fika är caféterian en bättre plats.

Vi som är bibliotekarier heter Lena och Rita och i biblioteket jobbar också Erica. Vi hjälper dig med frågor om litteratur, källkritik och informationssökning!