Välkommen till biblioteket!

Biblioteket ligger centralt i skolan i E-korridoren mittemot rektorsexpeditionen.

I biblioteket finns studieplatser och plats för grupparbeten. Här finns böcker, dagstidningar, tidskrifter, kopiator och datorer för informationssökning.

Biblioteket är en studiemiljö. Tänk på att:

  • inte störa andra elever som pluggar.
  • respektera de tysta enskilda studieplatserna.
  • använda hörlurar och sänk volymen om du ska lyssna på t ex musik.
  • inte ta med något ät- eller drickbart in i biblioteket.
  • slänga allt skräp i papperskorgarna.

Vi som är bibliotekarier heter Lena och Rita och i biblioteket jobbar också Erica. Vi hjälper dig med frågor om litteratur, källkritik och informationssökning!