Databaser

På den här sidan finns länkar till bibliotekets databaser. Länkarna fungerar när du är i skolan. Om du vill söka i databaserna när du inte är i skolan, t.ex. hemifrån, så loggar du in på Schoolsoft och klickar på Filer & länkar → Alla filer & länkar → Biblioteksdatabaser.

Här kan du läsa broschyren Bibliotekets databaser i din iPad.

 

Broschyren finns också att hämta i biblioteket eller så kan du ladda ner den som PDF.

Vad är en databas? Här får du svaret på den frågan, öppnas som PDF.


Uppslagsverk & information om länder

Nationalencyklopedin

Uppslagsverk på svenska. Här hittar du också NE:s ordböcker och Lexinordböcker.

Landguiden

Fakta från Utrikespolitiska institutet om alla världens länder med information om geografi, befolkning, samhälle, politik, historia, ekonomi samt om konflikter och internationella organisationer.

EncyclopediaBritannica

Uppslagsverk på engelska med mycket bilder och interaktiva kartor. Här hittar du också olika typer av primärkällor t ex berömda brev och tal.

Artiklar från tidningar & tidskrifter

Mediearkivet

Nyhetsarkiv med material från dagstidningar, tidskrifter och affärspress t ex SvD, Aftonbladet, Läkartidningen.

Artikelsök

Artikeldatabas (finns bara på datorerna i biblioteket). I den söker du efter gamla och nya artiklar i nästan alla tidskrifter på Rudbecks bibliotek.

EBSCO – MasterFILE Premier

Full text-artiklar från över 1600 engelskspråkiga nyhets- och facktidskrifter, t ex Newsweek och Time. Här finns även faktatexter från uppslagsverk samt över 70 000 primärkällor och mängder av bilder och kartor.

Ämnesdatabaser

Science in Context

Faktatexter från uppslagsverk, artiklar från tidningar och vetenskapliga tidskrifter samt primärkällor inom naturvetenskapliga ämnen: biologi, kemi, fysik, astronomi, teknik, matematik, miljö, hälsa och medicin.

Global Issues in Context

Faktatexter från uppslagsverk, artiklar från tidningar och vetenskapliga tidskrifter samt primärkällor inom en rad olika ämnesområden: mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter, HBTQ-frågor, konflikter, flyktingar, hållbar utveckling, miljö, ekonomi, klimatförändringar, hälsa, sjukdomar mm.

Literature Resource Center

Fakta, artiklar, analyser och essäer om internationella författare och deras verk. Här hittar du material om t ex dystopier, klassiker, postkoloniala verk och filmatiseringar av böcker.

Alex Författarlexikon

Om svenska och utländska skönlitterära författare och deras verk.  Du kan få fram listor på författare verksamma under olika epoker/ismer t ex medeltiden, upplysningen eller surrealismen. Du hittar också recensioner, filmatiserade böcker, litterära priser och olika fördjupande teman som ”Vad är Fantasy?” och ”Indisk litteratur”.

Biography in Context

Faktatexter och artiklar om historiska och nutida personer från hela världen t ex vetenskapsmän, politiker, idrottare, skådespelare och andra berömda personer som t ex Malala Yousafzai, Frida Kahlo, Malcolm X.