Söka-granska-skriva-referera

I bibliotekets guide kan du läsa om informationssökning, sökkritik, källor och källkritik. I guiden finns också exempel på hur du refererar till källor och hur du gör en källförteckning enligt Harvardsystemet.

 

Du kan också ladda ner bibliotekets broschyr som PDF eller komma och hämta exemplar av broschyren i biblioteket.

På Rudbeck biblioteks Tagpacker har vi samlat länkar till bra sidor på nätet om källkritik och sökkritik Du kan där söka på taggar som:

Söka på andra bibliotek

När du ska leta efter böcker – börja alltid på Rudbecks bibliotek. Hittar du inte det du söker? Prata med bibliotekets personal! Kanske är det så att du behöver vända dig till andra bibliotek. Här nedan har du länkar till några andra bibliotek.

Vetenskapliga artiklar

En vetenskaplig artikel är skriven av en forskare och presenterar nya forskningsresultat. Innan artikeln publiceras blir den granskad (peer reviewed) av ämnesexperter. Den vetenskapliga artikeln innehåller abstract, metod, analys, syfte, citeringar och resultat.

Här är några söktjänster på nätet när du letar efter vetenskapliga artiklar:

Se en kortfilm från Linnéuniversitet i Kalmar om hur du söker vetenskapliga artiklar och avhandlingar.

Uppsatser och forskning vid svenska universitet och högskolor

För att hitta uppsatser och forskning från svenska universitet och högskolor finns det olika söktjänster:

  • DiVA – forskningspublikationer och studentuppsatser. Kryssa i rutan: Endast dokument med fulltext
  • Libris – Uppsök – examensarbeten och uppsatser i fulltext
  • SwePub – vetenskaplig publicering vid svenska högskolor och universitet. Material ofta i fulltext
  • Uppsatser.se – uppsatser från svenska högskolor och universitet

Söka information i länksamlingar

Att använda sig av en länksamling kan ibland vara en genväg till att hitta bra information på nätet. Här är några länksamlingar med bra webbsidor sorterade eller taggade efter ämnen:

Att skriva vetenskapligt

Många högskolor och universitet har bra information på sina hemsidor om att skriva vetenskapligt, att referera till källor enligt olika refereringssystem. Här är några sidor:

Plagiering och upphovsrätt

När du t ex skriver ditt gymnasiearbete är det mycket viktigt att du redovisar vilka källor du har använt. Den som läser din text ska enkelt veta vad som är dina tankar och slutsatser och vad som är hämtat från andra. Om du slarvar med eller struntar i att berätta vilka källor du har använt kallas det för att plagiera och det är fusk. På högskolan kan du bli avstängd för plagiering. Tänk på att även om du skriver om en text med dina egna ord så måste du ange källan. Träna redan nu på gymnasiet hur du ska undvika plagiering. Här kan du få hjälp: