Språkintro

Går du på språkintroduktion? Då kan du låna lättlästa böcker på biblioteket. Att läsa böcker är ett bra sätt att utveckla ditt språk.

I biblioteket kan du söka och låna böcker, men du kan också läsa tidningar och tidskrifter. Du kan sitta och plugga eller grupparbeta med dina vänner. Tänk på att det ska vara lugnt och ganska tyst i biblioteket så att de som behöver studiero får det.

Böcker

Mitt i biblioteket (vid soffan) finns en hylla med böcker på lättläst svenska. Varje bok är märkt med en färgprick.

 Börja läsa

 Lättläst

 Lite svårare

 Lättlästa klassiker

 Lättlästa faktaböcker

Du lånar böcker i biblioteket med ditt Rudbeckskort. Här kan du läsa hur du lånar böcker i biblioteket.

Lyssna på böcker på svenska

Du kan lyssna på (lättlästa) böcker och läromedel via Inläsningstjänst. Fråga din lärare hur man gör.

Lyssna och läsa böcker på andra språk

På webbsidan Världens bibliotek finns strömmande e-böcker och ljudböcker på flera språk. På webbsidan Internationella biblioteket finns böcker på många språk. En del av böckerna lyssnar du på och en del kan du läsa på t ex din iPad.

Ordböcker och lexikon

I biblioteket finns också lexikon t ex svensk-arabiskt, svensk-kurdiskt, svensk-persiskt, svensk-somaliskt, svensk-tigrinskt, svensk-turkiskt. Det finns också bra lexikon på Internet t ex Lexin – lexikon på många olika språk. På skolan kan du använda Nationalencyclopedins ordböcker och lexikon på din iPad.

Nationalencyclopedin

Nationalenyclopedin (NE) är ett uppslagsverk som är mycket bra att använda i skolarbetet. Här hittar du faktatexter om många olika ämnen. Du kan välja mellan Enkel eller Lång artikel. Välj Enkel om du vill ha en lättläst text. Sök i Nationalencyklopedin.

Bra sidor på Internet