Tidningar och tidskrifter

Rudbecks bibliotek prenumererar på ca 40 tidningar och tidskrifter. Slå dig ner i bibliotekets soffa och bläddra i nya och gamla nummer.

Vi sparar tidskrifter i bibliotekets magasin och hämtar gärna ut gamla årgångar av t ex Illustrerad vetenskap, Forskning & framsteg och Time. Du kan inte låna tidskrifter men kopiera gärna om du hittar intressanta artiklar! I biblioteket kan du kopiera eller scanna material till t.ex. din iPad.

Här hittar du en förteckning över de tidskrifter och tidningar som vi tillhandahåller. Du kan även öppna den som PDF.

Söka artiklar i databaser när du är på skolan

  • ArtikelSök är en stor svensk artikeldatabas där du söker i bibliotekets tidskrifter och i ett fulltextarkiv. Du kan bara söka i ArtikelSök på bibliotekets datorer – vi visar gärna hur man gör!
  • Mediearkivet (Retriever) innehåller artiklar i fulltext från många hundra tidningar och tidskrifter t ex Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Computer Sweden och Affärsvärlden.
  • EBSCO (en databasvärd med bl a MasterFILE Premier) innehåller full text-artiklar från över 1600 engelskspråkiga nyhets- och facktidskrifter, t ex Newsweek och Time. Du kan hitta artiklar ur en del tidskrifter från 1920-talet och framåt. I EBSCO finns även faktatexter från uppslagsverk samt över 70 000 primärkällor och en stor mängd bilder och kartor.

Mediearkivet och EBSCO kan du använda på skolan via bibliotekets hemsida.

Vill du söka artiklar när du inte är på skolan t ex hemifrån

Logga in på Schoolsoft – Gå till Filer och länkar – Alla filer och länkar – Biblioteksdatabaser. Där hittar du Mediearkivet, EBSCO och bibliotekets övriga databaser med artikelmaterial i många olika ämnen.

Kungliga Bibliotekets (KB) samling av dagstidningar

KB har sparat nästan alla svenska dagstidningar som getts ut från 1645 fram till idag. De flesta tidningarna måste du läsa på plats på KB i Stockholm. Där kan du läsa, skriva ut sidor eller spara sidor på USB.

Databasen Svenska dagstidningar innehåller hundratals digitaliserade dagstidningar från 1645 till och med idag. Men det är bara material som är äldre än 115 år, och inte längre upphovsrättskyddade, som du kan läsa hemifrån.