Data och integritetspolicy gällande www.rudbeck.se

Med anledning av GDPR* har vi förtydligat vår data- och integritetspolicy, vilken gäller från och med 2018-05-25.

*Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.”

För oss på Rudbeck har det alltid varit viktigt att du känner dig trygg med hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter. Här beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras på vår webbplats www.rudbeck.se för att följa GDPR.

Vilka uppgifter vi sparar och hur länge

Cookies

Våra webbsidor använder cookies. Cookies är så kallade textfiler som skickas från en webbserver och lagras i din dator. Genom att den webbläsare du använder dig av är inställd på sådant sätt att cookies tillåts samtycker du till att ta emot cookies från vår webbplats.

Kontaktformulär

Övriga uppgifter som lagras från vår webbplats är de fält som kontaktformuläret innehåller. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med kontakten. Dina personuppgifter kommer att raderas då ärendet är avslutat.

Ändamålet med insamlingen

Cookies

Informationen som samlas in genom cookies innehåller ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbsidor. Uppgifterna kommer inte lagras på sådant sätt att de hänförs till en särskild person och de kommer inte heller att kombineras med andra uppgiftskällor.

Du kan själv förhindra installation av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Det kan dock påverka funktionen på webbplatsen.

Du kan när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. Mer information som rör cookies går att läsa under hjälpavsnittet i din webbläsare.

Kontaktformulär

Vi samlar in uppgifter för att vi ska kunna återkoppla till dig gällande ditt specifika ärende. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke.

Ta del av, begära rättelse eller radera den lagrade informationen

Du har rätt att begära information om vilka av dina personuppgifter vi har lagrade. För att göra det kontaktar du Rudbeck. Du har även rätt att begära rättelse eller en radering av dina uppgifter.