elevcentrum

Elevstöd

På Rudbeck ska du alltid känna dig trygg och du ska alltid få stöd och hjälp om du behöver det. Därför har vi sett till att ha många stödjande resurser för allt det andra som är viktigt.

Allt stöd finns i Elevcentrum och det ligger intill cafeterian. Elevcentrum består av

  • Elevhälsan: sjuksköterskor och kuratorer
  • Studie- och yrkesvägledning
  • Skolvärdar
  • Studiestöd/lärcentrum

Elevcentrum har ansvar för det förebyggande arbetet kring eleverna. Elevcentrum samarbetar med socialtjänst, närpolis, kyrka, BUP, Ungdomsmottagning m fl. Om något skulle hända är Elevcentrums personal utbildade i krishantering och ingår i Rudbecks krisgrupp tillsammans med skolledningen.