Elevhälsan

Skolans mål är att ni elever ska må bra, känna er trygga och studiemotiverade i en lugn och trivsam skolmiljö. Vi i Elevhälsan kan vara till stöd och hjälp för dig i frågor som rör din fysiska och psykiska hälsa.

Elevhälsan består av fyra kuratorer och två skolsköterskor. Du hittar oss i L- och M-korridoren i anslutning till cafeterian. Du är alltid välkomna att knacka på.

Kuratorer

Ibland kan det vara skönt att prata av sig med en utomstående och ibland behöver man hjälp att reda i sådant som känns jobbigt och svårt. När livet är krångligt blir tankarna lätt ett kaos, att sätta ord på problemet gör det ofta lättare att lösa.

Med oss kan du prata om det mesta. Inga frågor eller funderingar är för små eller för stora att prata om. Vi lyssnar och tar dig på allvar. Samtalen kan handla om relationer, stress, ekonomi, mobbing, kärlek, diskriminering, ensamhet, sorg, utsatthet på nätet, med mera.

Det är vi som är kuratorer här på Rudbeck

Camilla Ragnhult

Frida Edström

Malvina Hirori

Moa Ekberg


Skolsköterskor

Vi skolsköterskor arbetar i huvudsak med förebyggande hälsovård och rådgivning men kan även hjälpa till med lättare sjukvård under skoltid. Om hälsoproblem är av mer sjukvårdskaraktär bör du söka dig till husläkarmottagning/vårdcentral, men du kan alltid fråga oss om råd.

De vaccin som vi erbjuder är skydd mot stelkramp, difteri, kikhosta, polio, mässling, påssjuka, röda hund och Gardasil (för flickor). Vi har tyvärr inte alltid tillgång till elevens skolhälsojournal från hela grundskolan och är därför är tacksamma om du kontaktar oss då du vet att ditt barn/ungdom inte är fullvaccinerade eller har andra kvarstående kontroller från grundskolan.

Vi finns på Rudbeck måndag-fredag klockan 8-16 och vi har öppen mottagning varje dag klockan 10-12.

Sollentuna Ungdomsmottagning

Finns på skolan varje måndag. Drop-in 12.30-14.30.

Skolläkaren

Finns på skolan två dagar i månaden. Bokas in efter behov av oss.

Skolpsykolog

Bokas in av oss vid behov, främst kring neuropsykiatriska utredningar.

Det är vi som är skolsköterskor här på Rudbeck

Jenny Ahlkrona

Lisa Fringel

Marie Björkqvist