Skolvärdar

Vi har två skolvärdar här på skolan; Jessica och Mauricio. De finns till hands för alla er elever för att ni ska känna er trygga i skolan och må så bra som möjligt.

Tillsammans med dem kan ni hitta på roliga aktiviteter och prata om sådant som känns viktigt för er. De stöttar skolans elevföreningar och uppmuntrar alla elever till god kamratskap i skolans miljöer. Ni hittar skolvärdarna lättast där alla elever finns – irl på skolan med Rudbecks café som utgångspunkt och i sociala medier. På Instagram delar de med sig av sin vardag här på Rudbeck. Följ dem gärna!

Det är vi som är skolvärdarna på Rudbeck

Jessica Kubin Gustafsson

Mauricio Rojas