Studie- och yrkesvägledning

Vi studievägledare arbetar med att stödja, coacha och informera dig i samband med de valsituationer som uppstår under gymnasietiden. Du kan också prata med oss inför framtida studie- och yrkesval.

Vi har våra kontor i L-korridoren. På varje studievägledares dörr finns en lista där du kan se vilka mentorsgrupper vi ansvarar för. Hos din studievägledare kan du boka tid för samtal och information gällande:

  • Studieplanering under din gymnasietid
  • Studiesvårigheter och stödbehov
  • Önskemål om kursbyten eller schemaändringar
  • Funderingar kring studieuppehåll eller studieavbrott
  • Studier och arbete efter gymnasiet

Studie- och yrkesvägledare

Annette Mäkelä

Ellinor Häll Wesslau

Joakim Blom

Julia Söderberg

Kicki Widsing

Lina Giouvantsi

Malin Kidby Lindhagen

Åsa Larsson