Studiestöd/Lärcentrum

Om du behöver hjälp med dina studier kan du kontakta personalen på Lärcentrum.

Vi erbjuder olika typer av stöd. Det kan vara ämnesstöd i matematik, engelska och svenska eller hjälp med att organisera och planera skolarbetet. Enklast når du oss via e-post eller telefon. Du kan också prata med din mentor, undervisande lärare, studievägledare, kurator eller skolsköterska. Lärcentrum finns i L-korridoren.

Det är vi som jobbar på Lärcentrum

Anna Emtfors Nilsson

Anna Guldevall Lavö

Annette Modin

Bettan Bryntse

Claudia Ericsson

Jessica Röös

Kerstin Svensson

Veronica Campese