Studiestöd/Lärcentrum

Om du behöver hjälp med dina studier kan du kontakta personalen på Lärcentrum.

Vi erbjuder olika typer av stöd. Det kan vara ämnesstöd i matematik, engelska och svenska eller hjälp med att organisera och planera skolarbetet. Enklast når du oss via e-post eller telefon. Du kan också prata med din mentor, undervisande lärare, studievägledare, kurator eller skolsköterska. Lärcentrum finns i L-korridoren.

Det är vi som jobbar på Lärcentrum

Anna Guldevall Lavö

Annette Modin

  • Specialpedagog på EE, EST, HU, NA-MU, OG, RFG och SA-MU
  • annette.modin@rudbeck.se
  • 08-579 218 82
  • 073-915 18 82
  • Arbetsrum: L022

Bettan Bryntse

Claudia Ericsson

Helena Sandell

Jessica Röös

Kerstin Svensson

Lucia Dufort Y Alvarez Phoyu

Pernilla Hammarström