Färdighetsprov

Du som söker till Naturvetenskapsprogrammet – musik och Samhällsvetenskapsprogrammet  – musik får gör ett färdighetsprov.

Färdighetsprovet består av en muntlig del och en skriftlig del. Provet gör du här på Rudbeck. Det tar ca 40 minuter och genomförs under vecka 10 och 11. Ett par veckor innan får du en kallelse till ett informationsmöte och vid det tillfället bokar du in din individuella tid.

Muntlig del

En stor del av undervisningen i musik är kopplad till din röst, därför lägger vi stor vikt vid ditt sångprov och sångerfarenhet. Den muntliga delen består av följande moment:

  • sjunga en valfri sång
  • sjunga vers 1 på Uti vår hage. Noter hittar du här (PDF). De skickas även till dig med kallelsen till informationsmötet. Här nedanför hittar du två ljudfiler av Uti vår hage; en kvinnoröst och en mansröst.
  • härma olika melodislingor
  • sjunga en enklare melodi direkt från ett notblad
  • lära dig en stämma som ska kunna hålla när någon annan sjunger melodin eller annan stämma
  • spela ett stycke på ditt instrument (inte obligatoriskt och ger inga poäng.)

Skriftlig del

Vid den skriftliga delen bedömer vi dina grundläggande kunskaper i musikteori, som till exempel alla toners namn, notläsning i G- och F-klav, de vanligaste notvärdena (helnoter, halvnoter etc), dur- och mollackord samt enklare taktarter.