Information om antagningen till AST-enheten

Vi får många frågor om antagningsprocessen till Rudbecks AST-enhet. Här beskriver vi den i sex steg.

1) Ansökan sker på Gymnasieantagningens hemsida https://www.gyantagningen.se/. För att vara aktuell för en plats behöver du vara behörig till det aktuella programmet (Naturvetenskapsprogrammet eller Samhällsvetenskapsprogrammet) samt ha en diagnos inom autismspektrum. Avlämnande skola ska dessutom bifoga Gymnasieantagningens blanketten Särskilt behovsunderlag för ansökan till utbildning med specialpedagogisk verksamhet för att styrka behoven. Sista dagen att ansöka om gymnasieplats är den 15 februari klockan 23:59.

2) Vi bjuder in alla som sökt oss i första hand till ett samtal. Syftet med samtalet är att ge eleven och vårdnadshavare en möjlighet att bilda sig en uppfattning om oss och ta ställning till om vår verksamhet kan möta elevens behov. Vår rekommendation är att både elev och vårdnadshavare är med på detta möte.

3) Den 15 april klockan 12:00 startar omvalsperioden. Om det tillkommer nya förstahandssökande under omvalsperioden träffar vi dessa elever på samma sätt enligt punkt 2. Sista dagen för omval är den 17 maj klockan 23:59.

4) Vi har totalt 16 platser i årskurs 1. Åtta platser på Naturvetenskapsprogrammet och åtta platser på Samhällsvetenskapsprogrammet.

5) Alla som sökt till oss får sitt antagningsbesked via Gymnasieantagningens hemsida torsdagen 1:a juli 2021. Den informationen får ni alltså inte direkt av oss.

6) I början av augusti får de antagna eleverna både ett välkomstbrev från Rudbeck och från Rudbecks AST-enhet med mer information inför skolstarten.

Om ni har fler frågor kring antagningen är ni välkomna att kontakta biträdande rektor Ann-Charlott Zetterlund: ann-charlott.zetterlund@rudbeck.se eller studievägledare Joakim Blom: joakim.blom@rudbeck.se.