Till nyhetslistningen

Fjärrundervisning vecka 10

Covid-19, Övrigt

Veckan efter sportlovet har alla elever fjärrundervisning. Vissa delar av gymnasiet kommer att undantas från detta beslut i enlighet med uppmaningen från region Stockholm. Det gäller vissa elevgrupper och individer, dessa elever får information av respektive lärare eller rektor.

Som det ser ut i dagsläget återgår vi till delvis fjärrundervisning from vecka 11.