Till nyhetslistningen

Övergång till en kombination av fjärrundervisning och undervisning på plats

Covid-19

Efter dialog med regionens smittskydd har Utbildningsnämnden i Sollentuna kommun fattat beslut att Rudbeck ska övergå från att helt bedriva fjärrundervisning till att bedriva delvis fjärrundervisning.

Beslutet gäller från måndagen den 25 januari. Detta innebär att eleverna i de olika årskurserna kommer att alternera fjärrundervisning och undervisning på plats på Rudbeck. Ett detaljerat schema och mer information finns på Schoolsoft.

Hur undervisningen kommer att genomföras efter den 1 april styrs av vilka riktlinjer som regeringen kommer ut med.