Till nyhetslistningen

Rudbeck övergår delvis till distansundervisning

Covid-19

Från och med torsdagen den 26 november kommer vi att bedriva delar av undervisningen på distans. Detta för att minska trängseln på skolan och på så sätt bidra till att minska smittspridningen av covid-19. 

Beslutet gäller fram till höstterminens slut 2020. Beroende på pandemins utveckling kan en förlängning bli aktuell.

Undervisningen på distans kommer att följa ordinarie schema. Till skillnad från vårterminen då Rudbeck helt gick över till distansundervisning, medger denna lösning att alla elever i perioder kommer att ha undervisning på plats i skolan. Detta kommer underlätta genomförandet av vissa moment i kurserna, exempelvis laborationer och vissa typer av examinationer.