Till nyhetslistningen

Undervisningen efter den 1 april

Covid-19

Bedömningen i Sollentuna är att det i nuläget inte är möjligt att öppna för närundervisning fullt ut, beroende på smittläget i regionen. Utbildningsnämnden har därför fattat beslut om att nuvarande blandning av när- och fjärrundervisning kommer att fortsätta även efter den 1 april. I första skedet gäller detta beslut fram till och med den 30 april. För perioden efter den 30 april kommer vi att återkomma med ett nytt beslut som baseras på det då rådande smittläget. Vår ambition är självklart att kunna öppna upp skolan så snart smittläget medger det.

Det är även fortsättningsvis mycket viktigt att vi alla följer de rekommendationer som FHM har: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/