Till nyhetslistningen

Du som är vårdnadshavare i årskurs 1 är välkommen till valinformation den 15 januari

Nyheter

På Rudbeck har eleverna stora möjligheter att påverka sin utbildning genom valet av kurser inför årskurs två och tre. Nu inbjuder vi dig som vårdnadshavare att ta del av valinformationen.

Rektorer och studievägledare ger dig under en intensiv kväll på Rudbeck, samma information som eleverna får på dagtid.

Eleverna ska göra följande val:

  • På alla program, utom på Humanistiska programmet, Estetiska programmet och El- och energiprogrammet, ska en inriktning väljas.
  • Kurser som ger fördjupning inom program eller inriktning.
  • Individuellt val – det mer fria valet.

Det är många val och många beslut eftersom valet gäller för både årskurs 2 och 3. För oss är det viktigt att även du som vårdnadshavare är insatt i vad valet gäller och hur det påverkar exempelvis behörighet till olika utbildningar.

Informationen sker enligt följande:

Klockan 18:00
Humanistiska programmet C111
Ekonomiprogrammet Biografen
Naturvetenskapsprogrammet Aulan
Samhällsvetenskapsprogrammet B105

Klockan 19:15
Estetiska programmet B105
Teknikprogrammet Biografen
El- och energiprogrammet S1-013
Musikelever SA och NA B103
AST-enheten SA och NA A-huset

Vårdnadshavare till löparelever i årskurs 1 får information kl 14.00 på Öppet Hus den 19 januari i lokal Biografen.