Till nyhetslistningen

Konstutställning på temat Coronadagar

Elevutställning

Eleverna i kursen Bild och Form 1a2 har hemifrån med hjälp av oväntade material tolkat sina känslor i denna oroliga tid.

I skapandet av bilderna har de utgått från personliga känslor och upplevelser i den rådande situationen och i bilderna förmedlar de frustrationen och oron de känner men även hur kreativiteten kan blomstra i kris.

Här kan du titta på den digitala konstutställningen.