Till nyhetslistningen

Kickoff för det Estetiska programmet

Estetiska programmet, Evenemang

En gemensam kickoff inledde läsåret 2021 för det Estetiska programmet.

På schemat stod bland annat samarbete och andra aktiviteter i Edsbergsparken.
Foto: Sara Jansson