Till nyhetslistningen

Friluftsdag för våra 770 elever som läser kursen Idrott och hälsa 1

Friluftsdag

Onsdagen den 11 september var det dags för läsårets första friluftsdag.

Höstvandring och samarbetsövningar varvades med knopar, stormkök, tändstål och vindskydd.

Foto: Mauricio Rojas