Till nyhetslistningen

Stort grattis till våra nyblivna gymnasieingenjörer!

Gymnasieingenjör

Under läsåret 18/19 har 12 elever gått ett fjärde år på Teknikprogrammet och idag fick de sin examen.

Tack för det här året och lycka till i framtiden!