Till nyhetslistningen

Vi finns på SACO-mässan

Gymnasieingenjör

Ni träffar oss i monter C14:40 där vi berättar om vårt fjärde tekniska år som leder till en Gymnasieingenjörsexamen. Lärare och nuvarande elever på vårt TE4 finns på plats för att berätta om utbildningen och vilka möjligheter den ger. SACO-mässan pågår 29 november – 1 december.

Välkommen att besöka oss i vår monter!