Till nyhetslistningen

Besök från Peru

Internationellt

Nyligen fick vi besök av UCP – Universidad Científica del Perú. Lärare i ekonomi, kemi, biologi och entreprenörskap var med på olika lektioner här på skolan och besökte olika myndigheter och organisationer såsom Naturvårdsverket, Ung Företagsamhet m. fl. Det peruanska besöket är ett led inom internationaliseringsprojektet Lärande för hållbar utveckling.