Till nyhetslistningen

Mot Bangalore!

Internationellt

De senaste åren har skolans International Forum haft ett nytt spännande uppdrag på sitt bord: ett utbytesprojekt med skolan Mallya Aditi International School (MAIS) i Bangalore, Indien

Projektet går under namnet ILSI eller Innovative Learning in Sweden and India (ILSI). Det handlar om ett samarbetsprojekt där elever från båda länderna gemensamt forskar kring samhällsfrågor och möjligheter ur sociala och ekonomiska förhållanden utifrån ett maker-perspektiv. Det innebär att idéerna inte “bara” ska resultera i ett dokument utan något som också kan “produceras, paketeras och slutligen marknadsföras”.

För två år sedan åkte rektorer, lärare och samordnare till MAIS för att göra ett första besök och personal från deras skola var och hälsade på här på Rudbeck. Nu startar ILSI projektet på riktigt! Under sportlovet åker åtta stycken elever, fem från Teknikprogrammet och tre från Samhällsvetenskapsprogrammet, samt två lärare till Bangalore. Alla kommer att bo hos värdfamiljer under hela vistelsen och kommer bland (mycket) annat också få arbeta med den spännande start-up inkubatorn Workbench project för att lära om hur man kan omsätta idéer till färdiga produkter.

Vi lärare och elever ser mycket fram emot det här utbytet som säkert kommer att bli både lärorikt och utmanande. Under veckan kommer ni också att kunna följa oss genom våra bloggar och annat under bildningsresan. I september ser vi fram emot att få återgälda våra vänner och bjuda in dem till vår skola, och hem, för fortsatta utbytesstudier!

/Lärarna Christian Castenskiold och Niklas Sylwan