Till nyhetslistningen

Rudbeckslärare i Amazonas

Internationellt

Fyra av våra lärare har varit på en spännande resa till Peru. De har besökt skolor och småproducenter som arbetar efter referensramarna för en hållbar utveckling. De lärare som varit med resan är Cecilia Ebeling, Niklas Montell, Marcus Didon och Agneta Hedström. Cecilia och Niklas är lärare i företagsekonomi och Marcus och Agneta är lärare i biologi och naturkunskap.