Till nyhetslistningen

Islivräddning på schemat

Nyheter

Elever som läser Idrott och hälsa 1 får möjlighet att under säkra former gå genom isen och sedan ta sig upp med isdubbar. På dagens morgonlektion, i ett strålande vackert vinterväder, var det dags för eleverna i Anna Bo Belanders och Anna Ruhr Siwers idrottsgrupper.