Till nyhetslistningen

Livsviktig kunskap!

Nyheter, Övrigt

I kursen Idrott och hälsa 1 får alla elever öva på att rädda sig själv upp ur en isvak.

Momentet inleds alltid med en teorilektion om islivräddning och genomförs därefter under kontrollerade och trygga former. De här eleverna fick dessutom en riktigt fin soluppgång att njuta av!