Till nyhetslistningen

Rudbeck är den mest populära gymnasieskolan i norrort!

Övrigt

Det preliminära gymnasievalet för 2019/2020 är precis avklarat och för Rudbecks del är det positiva siffror.

777 elever har valt Rudbeck i första hand och därmed har Rudbeck flest förstahandsansökningar av alla gymnasieskolor i norrort. Med den siffran placerar sig Rudbeck på tredje plats i hela länet.

Av de elever som har sökt Rudbeck kommer flest från Sollentuna och därefter i fallande antal från Stockholms stad, Upplands Väsby, Sigtuna och Järfälla m.fl. 1041 sollentunaelever har ansökt om gymnasieplats till läsåret 2019/2020. 45 % (465  st) av dessa har sökt till Rudbeck i första hand.

Den 17 april öppnar Gymnasieantagningen hemsida för omval och den 1 juli visas resultatet av den slutliga antagningen.