Till nyhetslistningen

Studenten 2019

Övrigt

Årets student kommer att delas upp i tre utspring:

Klockan 10:00
El- och energiprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

Klockan 11:00
Ekonomiprogrammet
Löpargymnasiet

Klockan 12:00
AST
Estetiska programmet
Humanistiska programmet
Musikklasserna
Samhällsvetenskapsprogrammet