Till nyhetslistningen

Vi börjar använda appen Speak UP!

Övrigt

Speak UP! är en app där eleverna kan meddela om det förekommer kränkningar, mobbning eller något annat som gör att det inte känns tryggt i skolan. Alla elever ska känna sig trygga här på Rudbeck. För att vi ska bli ännu bättre på att upptäcka om det är elever som är utsatta startar vi nu upp detta nätbaserade alternativ. Mer information om appen finns på www.gospeakup.com/se