Till nyhetslistningen

#hackyourworld

Projekt

Under 2017 kommer elever på Teknikprogrammet att delta i projektet #hackyourworld tillsammans med 6 andra gymnasieskolor.

I projektet arbetar näringsliv, entreprenörer och gymnasieelever tillsammans för att lösa dagens samhällsutmaningar och skapa en mer hållbar värld. Idag drar projektet igång med en inspirationskickoff på Ericsson i Kista.

Här kan du läsa mer om projektet