Till nyhetslistningen

Kungliga Vetenskapsakademiens ferieskola på Rudbeck

Projekt

Förra veckan samlades 16 ungdomar på Rudbeck för att delta på en ferieskola som Kungliga Vetenskapsakademien anordnade. Deltagarna kom både från Skåne och Stockholms län och gick i årskurs 2 på Naturvetenskapsprogrammet och Språkintroduktion. På ferieskolan fick ungdomarna möjlighet att lära känna varandra och samtidigt få arbeta tillsammans med spännande laborationer och lära sig mer om naturvetenskap.

Temat under veckan var Matens kemi och eleverna fick prova på att bland annat göra smör och ost, odla yoghurtbakterier och baka bröd. Eleverna gjorde även studiebesök på Jästfabriken, KTH, Stockholms universitet och Karolinska Institutet.

Anders Hansson, lektor och lärare på Rudbeck, gjorde det möjligt att genomföra ferieveckan och projektet finansierades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.