Till nyhetslistningen

Slutkonferens för projektet Digital Bridges

Internationellt, Projekt

Digital Bridges är ett Erasmus+ projekt som pågått under två års tid. Rudbeck och Georg-Christoph Lichtenberg Schule i Kassel i Tyskland har tillsammans deltagit i projektet. Den 2 maj var det dags för slutkonferensen.

Projektledarna Ted Weisberg och Nicole Mahlka-Harms, 16 lärare samt rektorer från Rudbeck och Georg-Christoph Lichtenberg Schule var med på slutkonferensen på plan 13 i Turebergshuset. Docent Michael Forsman från Södertörns universitet, IT-pedagogen Kajsa Humlebo från Helenelundsskolan samt tre representanter från Universitets- och Högskolerådet (UHR) deltog också. Även några av de elever som medverkat i projektet fanns på plats.

Teknikstudenterna Tom Eriksson och Mattias Hellberg redovisade flera intressanta slutsatser av en jämförande studie av svenska respektive tyska läroplaner för teknikutbildning på gymnasiet. Mediestudenterna Saga Brunnkvist och Patrik Högstadius berättade om sin studie av #metoo-rörelsens spridning, genomslagskraft och effekt i Sverige, Tyskland, Kina, Ryssland och flera andra länder. Även historiestudenten Alexander Gustafsson, som deltog i en studie om det svenska respektive tyska perspektivet på andra världskriget, deltog på konferensen.

Resultatet bedömdes som mer kvalitativt än kvantitativt. Både skolorna vill fortsätta samarbetet och har för avsikt att nästa år söka EU-stöd på nytt.

Foto: Alexandra Hertzberg