Till nyhetslistningen

Vegaguiden – mer vegetariskt och mindre matsvinn i skolan

Projekt

Under förra året deltog Rudbeck, tillsammans med sex andra skolor i Sverige, i ett projekt för att minska matsvinnet och öka kunskaperna om matens klimatpåverkan.

Projektet mynnade ut i Vegaguiden. I guiden finns bland annat exempel på hur de deltagande skolorna arbetade för att skapa ett samarbete mellan kökspersonal och elever, få fler att våga veggo och få med alla på tåget.

Här kan du läsa Vegaguiden (pdf)