Till nyhetslistningen

Inbjudan till föräldramöte för årskurs 1

Skolstart

Vad innebär det att studera på Rudbeck? Tisdagen den 3 september får ni svaren!

Föräldrar till elever på:

  • Ekonomiprogrammet
  • El- och energiprogrammet
  • Löpargymnasiet/Orienteringsgymnasiet
  • Teknikprogrammet
  • AST-enheten

Välkomna till Rudbeck klockan 18.00 för möte med skolledningen i aulan, därefter träff med respektive mentor klockan 18.30. Se anslag i entrén för lokal.

 

Föräldrar till elever på:

  • Samhällsvetenskapsprogrammet inkl musikelever
  • Estetiska programmet
  • Humanistiska programmet
  • Naturvetenskapsprogrammet inkl musikelever

Välkomna till Rudbeck klockan 18.45 för möte med skolledningen i  aulan, därefter träff med respektive mentor klockan 19.15. Se anslag i entrén för lokal.