Till nyhetslistningen

Reservantagning 2021

Skolstart

Från och med måndagen den 17 augusti tar vi över Gymnasieantagningens reservlista och följer den strikt. När det blir en ledig plats så ringer vi till den elev som står på tur via de kontaktuppgifter som finns på listan (de kontaktuppgifter som eleven tidigare lagt upp på sin sida på www.gyantagningen.se).

Det är mycket viktigt att du som står på reservlistan kontrollerar att det är ett aktuellt telefonnummer som finns med på reservlistan. Om vi inte lyckas nå dig som står på tur efter 24 timmar från första kontaktförsöket, kontaktar vi den elev som står näst på tur. I vårt försök att nå aktuell elev ringer vi det angivna telefonnumret tre gånger, skickar ett sms samt skickar ett e-post om det finns e-postadress angivet.