Till nyhetslistningen

Välkommen till föräldramöte (gäller föräldrar till elever i årskurs 1)

Skolstart

Tisdagen den 11 september bjuder vi in till föräldramöte där du som förälder får träffa skolledningen och mentor.

Vi startar upp i aulan och fortsätter sedan att träffa respektive mentor. Anslag i entrén visar till vilken lokal du ska gå till efter aulan.

Klockan 18:00
Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Löpargymnasiet
Teknikprogrammet

Klockan 18:45
Samhällsvetenskapsprogrammet inkl musik
Estetiska programmet
Humanistiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet inkl musik

Välkommen!