Till nyhetslistningen

Välkommen till Rudbeck och ett nytt läsår

Nyheter, Skolstart

Vi hälsar dig som börjar i årskurs 1 varmt välkommen till Rudbeck. Du som börjar i årskurs 2 och 3 är så välkommen tillbaka efter sommarlovet!

För årskurs 1 är det upprop måndagen den 20 augusti. I entréhallarna finns listor för de olika programmen där det framgår vilken mentorsgrupp du tillhör och till vilket klassrum du ska gå. Ta med dig papper och penna och var här i god tid!

Start klockan 09:00
Teknikprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet inkl. musikelever
Humanistiska programmet

Start klockan 10:00
Introduktionsprogrammet
Ekonomiprogrammet
El- och Energiprogrammet

Start klockan 11:00
Naturvetenskapsprogrammet inkl. musikelever
Estetiska programmet
Löpargymnasiet
Elever på AST-eneheen (dagen slutar kl 14.00)

Lunch serveras från och med måndag 20 augusti för åk 1.

För årskurs 2 och 3 är det upprop tisdagen den 21 augusti. I entréhallarna kommer vi att anslå vilken sal din mentorsgrupp ska träffas i. Du träffar först din mentor, därefter är det en obligatorisk föreläsning i aulan med handbollsspelaren och opinionsbildaren Linnéa Claeson.

Klockan 12.00 för årskurs 2 samt föreläsning 12.45–14.00
Klockan 13.45 för årskurs 3 samt föreläsning 14.30–15.45

För årskurs 2 och 3 serveras lunch från och med onsdag den 22 augusti. Glöm inte ditt Rudbeckskort.