Ansökan till årskurs 2 och 3

Vi är en populär skola med högt söktryck och vi fyller samtliga platser i årskurs 1. Vi har inget intag under läsåret, vi tar endast in elever vid skolstart i augusti.

Ibland händer det att några enstaka platser blir lediga till exempel på grund av skolbyte, flytt eller utlandsstudier. Om du är intresserad av att börja hos oss i årskurs 2 eller 3 så fyller du i ansökningsblanketten och skickar den till oss under våren. Därefter kompletterar du din ansökan med ett utdrag ur betygskatalogen från din nuvarande skola samt ditt slutbetyg i årskurs 9. Kompletteringen vill vi ha senast den 15 juni. Innan den 27 juni ger vi dig besked om du har fått en plats hos oss.

Ansökan skickas till:

Rudbeck
Åsa Larsson
Box 423
191 24 Sollentuna

Välkommen med din ansökan!