Personal

På Rudbeck arbetar ungefär 250 personer. 180 av dessa är lärare och övrig personal jobbar med service och olika stödfunktioner.

Vill du komma i kontakt med en lärare eller annan personal kan du e-posta på följande sätt: fornamn.efternamn@rudbeck.se

spra%cc%8akla%cc%88rare
Språklärare

teknik-el-och-data
Teknik-, el- och datalärare

media-musik-och-bild
Media-, musik- och bildlärare

serviceenheten
Serviceenheten

kemi-biologi
Kemi- och biologilärare

idrott-lo%cc%88pare-och-ekonomer
Ekonomi- och idrottslärare

samha%cc%88llsvetare
Lärare inom samhällsvetenskap

introduktionsprogrammet
Lärare på Introduktionsprogrammen

ast

Lärare inom AST-enheten

bibliotek-och-cafe-rudbeck
Bibliotekarier samt personal café Rudbeck

elevha%cc%88lsa-la%cc%88rcentrum-syv-samt-skolva%cc%88rdar
Personal på Elevcentrum

fysik-och-matematik
Fysik- och matematiklärare