Skolledning

Linus Nygren

Anders Unosson

Ann-Charlott Zetterlund

Annika Westin

Janne Kibal

Leonard Killander

Marie Anderzén

Ola Lagerström

Staffan Bjuhr

  • Rektor på SA. Föräldraledig t.o.m. vecka 44. Frågor hänvisas till Marie Anderzén och Anders Unosson.